Kobariški muzej

Kobariški muzej je posvečen dogajanju med prvo svetovno vojno na soški fronti. Prikazuje dve leti in pol trajajoče bojevanje na območju Zgornjega Posočja, posebej 12. soško bitko, znano kot preboj pri Kobaridu. Številni zelo zanimivi eksponati, relief Posočja, bogato fotografsko gradivo, rekonstrukcija kaverne in dokumentarni film prikazujejo eno največjih bitk v gorati pokrajini v vsej zgodovini človeštva. V muzeju je predstavljena Kobariška od prazgodovine do danes. Izmenjuje se tudi veliko gostujočih razstav. Po številu obiskovalcev sodi Kobariški muzej med najbolj obiskane slovenske muzejske zbirke. Leta 1992 je prejel najvišje državno priznanje, Valvazorjevo nagrado, leto kasneje pa Muzejsko nagrado Sveta Evrope.