Tonovcov grad

Tonovcov grad je arheološko najdišče, ki leži na naravno izredno dobro zavarovanem skalnem hribu na desnem bregu Soče, nedaleč od Kobarida. Z dosedanjimi arheološkimi izkopavanji je bila dokazana poselitev v več različnih zgodovinskih obdobjih.
Raznolike najdbe potrjujejo poseljenost z večinskim staroselskim prebivalstvom, posamezni elementi pa opozarjajo na prisotnost Vzhodnih Gotov in Langobardov. Ob koncu 6. stoletja ali nekoliko pozneje je bila postojanka opuščena in le za kratek čas znova obljudena v 9. stoletju.